Nieuws van anderen verzameld

Mag een werkgever een recherchebureau inschakelen?

Gezond wantrouwen kan soms geen kwaad, maar te snel een recherchebureau inschakelen bij twijfel aan

Rechtblog

1

De nieuwe pensioenregels: pensioenleeftijd schuift van 67 naar 68 per 1/1/2018

Per 1 januari 2018 verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Medewerkers werken een jaar l

PW de Gids

2

Leeftijdsdiscrimintie bij doorstart McGregor en Adam Menswear

In juni 2016 werden McGregor Fashion Group B.V. (hierna: 'McGregor') en Adam Menswear B.V.

Van Benthem en Keulen

3

Handhaving Wet DBA (“ex VAR”) op lange baan geschoven

Ook Staatssecretaris Wiebes erkent nu dat de Wet DBA in de huidige vorm niet werkbaar is. Hij verlen

PWC

4

Rechten en plichten bij staken: een overzicht

Niet aan de orde van de dag, een staking. Een kort en bondig overzicht over hoe het nu ook weer zit.

Bird&Bird

5

Fiscaal Juridisch

DBA, geen handhaving, of toch handhaving door belastingdienst?

Door Arthur Knipping - februari 22, 2017

In het kader van de Wet DBA worden momenteel door de fiscus zeven kwaadwillenden onderzocht. Maar, Staatssecretaris Wiebes van Financiën had toch aangekondigd de Wet DBA met rust te laten en in 2017 niet te handhaven?
Desondanks informeerde Wiebes de Tweede Kamer over de handhaving van de Wet DBA bij kwaadwillenden.

Lees meer

Juridisch

Fractiemedewerker PVV krijgt van Kantonrechter deksel op de neus

Door Arthur Knipping - februari 10, 2017

Wegens extreme werkdruk, zich als hond behandeld voelen en aan hem klevend PVV-stigma verzoekt de fractiemedewerker financiën van de PVV in de Tweede Kamer de Kantonrechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het ontbindingsverzoek gaat vergezeld van de eis tot ruim 2 ton aan schadevergoeding. Alleen, de PVV maar ook de Kantonrechter blijken niet erg onder de indruk van het verhaal. Sterker nog, de Kantonrechter stelt dat nu juist de fractiemedewerker ernstige verwijten valt te maken en ontbindt de overeenkomst zonder schadevergoeding en verkort de opzegtermijn.

Lees meer

Juridisch

Ontslag wegens disfunctioneren na verbetertraject van 6 weken

Door Arthur Knipping - september 27, 2016

Ontbinding op grond van disfunctioneren is moeilijk maar mogelijk onder de WWZ. Afwijzingen zijn er zeker, en meer dan voorheen, zo blijkt. Rechters hebben aangegeven dat zij weinig ruimte zien om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Al staat het disfunctioneren van een werknemer eenmaal vast, dan nog betekent dat niet automatisch het ontslag van de werknemer. De ontslaggrond moet namelijk “voldragen” zijn, en aan 3 criteria voldoen.

Lees meer

Juridisch

Voor werkgever is aan alcohol verslaafde werknemer een groot probleem

Door Arthur Knipping - juli 6, 2016

Een net bij Lidl gestarte medewerker meldt na afloop van zijn proeftijd dat hij - voor 6 maanden - zal worden opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg om hem van zijn alcoholprobleem af te helpen. Lidl staakt daarop de loonbetaling. Mag dat?

Lees meer

HR Juridisch

Knelpunten loondoorbetalingsverplichting bij ziekte deels verminderd, VNO blij

Door Arthur Knipping - mei 11, 2016

Minister Asscher schreef op 21 april in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een aantal pijnpunten van werkgevers wil oplossen. Loondoorbetaling en re-integratie van zieke werknemers wordt zo beter meer acceptabel voor werkgevers, zonder dat werknemers rechten verliezen.

Lees meer

Fiscaal Juridisch

Onnodige zorgen bij werkgevers over inhuur ZZP’ers na afschaffing VAR

Door Arthur Knipping - mei 4, 2016

Veel, heel veel berichtgeving over de afschaffing van de VAR. Onrust creërende reportages over onzekerheid voor opdrachtgevers. ZZP'ers zouden worden gedumpt. Niet nodig. Het is echt gewoon goed te regelen. En, voor heel 2016 geldt een overgangsperiode. De belastingdienst gaat niet controleren en niet handhaven in de periode van 1 mei 2016 tot 31 december 2016. Pas op 1 mei 2017 moet je de overeenkomsten op orde te hebben. En dat kan al veel eerder.

Lees meer

Fiscaal

Geen loonbelasting meer op de beloning voor commissarissen vanaf 1 mei 2016

Door Arthur Knipping - maart 29, 2016

De zogenaamde "fictieve dienstbetrekking" van de commissaris komt te vervallen. Over de beloning voor commissarissen hoeft vanaf 1 mei 2016 geen loonbelasting meer te worden ingehouden. Het besluit dat staatssecretaris Wiebes eerder aankondigde, is op 23 maart 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer

Juridisch

PON Holdings en Parcom ruim € 500.000,- kwijt aan niet werkende directeur

Door Arthur Knipping - maart 23, 2016

Directeur Peter Heinze werkte geen dag bij Imtech Marine, maar kreeg, naast enkele maanden salaris bij einde arbeidscontract € 466.000,- toegewezen van de kantonrechter.

Heinze zegde deze zomer bij het Franse Zodiac zijn baan op. Hij werd de nieuwe baas van Imtech Marine en zou op 1 oktober 2015 beginnen. Maar na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst ging moederbedrijf Royal Imtech failliet. Imtech Marine werd verkocht aan investeerder Parcom en familiebedrijf Pon Holdings. Die twee wilden van Heinze af door een tegen betaling van 1 maandsalaris. Maar daar dacht Heinze wat anders over.

Lees meer

HR Juridisch

Geen ontslag mogelijk voor klokkenluiders, interne procedureplicht voor werkgevers

Door Arthur Knipping - maart 21, 2016

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Huis voor klokkenluiders’. De nieuwe wet verbiedt werkgevers onder meer om klokkenluiders te benadelen. De wet regelt ook de oprichting van een ‘Huis’ waarbij werknemers misstanden kunnen melden.

Lees meer

Fiscaal Juridisch

Belastingdienst publiceert handreiking voor modelovereenkomsten (DBA)

Door Arthur Knipping - maart 14, 2016

De Belastingdienst heeft de 'Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties' ('Handreiking DBA') gepubliceerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de publicatie hiervan aan de Kamer beloofd bij de behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ('Wet DBA'), de wet die bepaalt wat er moet gebeuren na het verdwijnen van de VAR.

Lees meer