Nieuws van anderen verzameld

Klokkenluiders regeling van kracht, geen klokkenluiders meer die eindigen in de camper

Bent u ondernemer en hebt u meer dan 50 werknemers in dienst, dan geldt voor u de verplichting om ee

PWC

1

WWZ (“de flexwet”) werkt averechts: personeel ontslaan moeilijker dan vroeger

De WWZ moest het voor werkgevers gemakkelijker en goedkoper maken om werknemers te ontslaan en zo de

Volkskrant

2

Wanneer ben je zelfstandig ondernemer onder de DBA? (na het VAR-tijdperk)

Nu de VAR wordt vervangen door de Wet DBA, verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoorde

Intermediair

3

Jaren overwerk betalen aan sterrenkok die eigen werkrooster maakte

Chef-kok van eensterrenrestaurant Merlet in Schoorl werkte jarenlang vanaf het middaguur tot bijna m

NRC Handelsblad

4

Overgangsrecht Wet Werk en Zekerheid loopt ten einde

Het laatste staartje overgangsrecht dat hoort bij de ketenregeling en de transitievergoeding uit de

De Brauw Blackstone Westbroek

5

Juridisch

Ontslag wegens disfunctioneren na verbetertraject van 6 weken

Door Arthur Knipping - september 27, 2016

Ontbinding op grond van disfunctioneren is moeilijk maar mogelijk onder de WWZ. Afwijzingen zijn er zeker, en meer dan voorheen, zo blijkt. Rechters hebben aangegeven dat zij weinig ruimte zien om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Al staat het disfunctioneren van een werknemer eenmaal vast, dan nog betekent dat niet automatisch het ontslag van de werknemer. De ontslaggrond moet namelijk “voldragen” zijn, en aan 3 criteria voldoen.

Lees meer

Juridisch

Voor werkgever is aan alcohol verslaafde werknemer een groot probleem

Door Arthur Knipping - juli 6, 2016

Een net bij Lidl gestarte medewerker meldt na afloop van zijn proeftijd dat hij - voor 6 maanden - zal worden opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg om hem van zijn alcoholprobleem af te helpen. Lidl staakt daarop de loonbetaling. Mag dat?

Lees meer

HR Juridisch

Knelpunten loondoorbetalingsverplichting bij ziekte deels verminderd, VNO blij

Door Arthur Knipping - mei 11, 2016

Minister Asscher schreef op 21 april in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een aantal pijnpunten van werkgevers wil oplossen. Loondoorbetaling en re-integratie van zieke werknemers wordt zo beter meer acceptabel voor werkgevers, zonder dat werknemers rechten verliezen.

Lees meer

Fiscaal Juridisch

Onnodige zorgen bij werkgevers over inhuur ZZP’ers na afschaffing VAR

Door Arthur Knipping - mei 4, 2016

Veel, heel veel berichtgeving over de afschaffing van de VAR. Onrust creërende reportages over onzekerheid voor opdrachtgevers. ZZP'ers zouden worden gedumpt. Niet nodig. Het is echt gewoon goed te regelen. En, voor heel 2016 geldt een overgangsperiode. De belastingdienst gaat niet controleren en niet handhaven in de periode van 1 mei 2016 tot 31 december 2016. Pas op 1 mei 2017 moet je de overeenkomsten op orde te hebben. En dat kan al veel eerder.

Lees meer

Fiscaal

Geen loonbelasting meer op de beloning voor commissarissen vanaf 1 mei 2016

Door Arthur Knipping - maart 29, 2016

De zogenaamde "fictieve dienstbetrekking" van de commissaris komt te vervallen. Over de beloning voor commissarissen hoeft vanaf 1 mei 2016 geen loonbelasting meer te worden ingehouden. Het besluit dat staatssecretaris Wiebes eerder aankondigde, is op 23 maart 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer

Juridisch

PON Holdings en Parcom ruim € 500.000,- kwijt aan niet werkende directeur

Door Arthur Knipping - maart 23, 2016

Directeur Peter Heinze werkte geen dag bij Imtech Marine, maar kreeg, naast enkele maanden salaris bij einde arbeidscontract € 466.000,- toegewezen van de kantonrechter.

Heinze zegde deze zomer bij het Franse Zodiac zijn baan op. Hij werd de nieuwe baas van Imtech Marine en zou op 1 oktober 2015 beginnen. Maar na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst ging moederbedrijf Royal Imtech failliet. Imtech Marine werd verkocht aan investeerder Parcom en familiebedrijf Pon Holdings. Die twee wilden van Heinze af door een tegen betaling van 1 maandsalaris. Maar daar dacht Heinze wat anders over.

Lees meer

HR Juridisch

Geen ontslag mogelijk voor klokkenluiders, interne procedureplicht voor werkgevers

Door Arthur Knipping - maart 21, 2016

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Huis voor klokkenluiders’. De nieuwe wet verbiedt werkgevers onder meer om klokkenluiders te benadelen. De wet regelt ook de oprichting van een ‘Huis’ waarbij werknemers misstanden kunnen melden.

Lees meer

Fiscaal Juridisch

Belastingdienst publiceert handreiking voor modelovereenkomsten (DBA)

Door Arthur Knipping - maart 14, 2016

De Belastingdienst heeft de 'Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties' ('Handreiking DBA') gepubliceerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de publicatie hiervan aan de Kamer beloofd bij de behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ('Wet DBA'), de wet die bepaalt wat er moet gebeuren na het verdwijnen van de VAR.

Lees meer

Juridisch

Europees Hof bepaalde helemaal niet dat “de baas mag meelezen met privé berichten”

Door Arthur Knipping - januari 15, 2016

Praktisch alle nieuwsites en kranten berichten op 13 januari: "Werkgever mag chatberichten werknemers lezen na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)".

Maar nee, het blijkt helemaal niet dat werkgevers een algemene bevoegdheid hebben om privéberichten van hun werknemers te lezen. Het EHRM heeft in deze zaak alleen maar geoordeeld dat de Roemeense rechter in zijn uitspraak de juiste afweging had gemaakt tussen het belang van de werkgever en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Niets meer. Niets minder.

Lees meer

Juridisch

Op thuiswerkverzoek moet tijdig worden gereageerd op straffe van stilzwijgende instemming

Door Arthur Knipping - januari 4, 2016

Per 1 januari is de Wet Flexibel werken van kracht. Onder deze nieuwe wet mag elke werknemer die minstens een half jaar in dienst is vragen om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd. Of werknemers nu en masse gaan vragen om op maandagmorgen en vrijdagmiddag thuis te mogen werken valt te bezien. Reageer als werkgever in ieder geval wel tijdig op een verzoek. Geen reactie leidt namelijk tot honorering ervan.

Lees meer